Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

June 06 2018

Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations

May 05 2018

Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
0453 2ecb 390

May 04 2018

6027 1234 390
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viamaagdaaa maagdaaa
7721 a327 390
Reposted fromtrue-love true-love viainspirations inspirations

February 20 2018

Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
9688 e530 390
Reposted fromincentive incentive viainspirations inspirations
Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy, kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To ci się zwyczajnie nie opłaci. Może cię kochać, ale momencie, w którym zaczniesz naciskać, po prostu ci ucieknie.
- to co mam teraz robić, mamo? - zapytała jak wtedy, kiedy miała trzynaście lat.
- Nic, kochanie. Czekać.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations

January 05 2018

Reposted frombluuu bluuu

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viainspirations inspirations

December 28 2017

1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
Mam tylko jeden mały problem, wariuje.
— Na pół etatu "Wariuje"
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viainspirations inspirations
Bo w nocy spać nie mogę i we dnie się trudzę
Myślami, co mi w serce wrastają zwątpieniem
— "Herostrates", Jan Lechoń 
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainspirations inspirations

December 25 2017

Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
Reposted fromoiv13 oiv13 viainspirations inspirations
0168 7f87 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaagdaaa maagdaaa

May 14 2017

7319 c4d4 390
Reposted fromupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl