Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

Reposted frombluuu bluuu

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viainspirations inspirations

December 28 2017

1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
Mam tylko jeden mały problem, wariuje.
— Na pół etatu "Wariuje"
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viainspirations inspirations
Bo w nocy spać nie mogę i we dnie się trudzę
Myślami, co mi w serce wrastają zwątpieniem
— "Herostrates", Jan Lechoń 
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainspirations inspirations

December 25 2017

Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
Reposted fromoiv13 oiv13 viainspirations inspirations
0168 7f87 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaagdaaa maagdaaa

May 14 2017

7319 c4d4 390
Reposted fromupinthesky upinthesky

May 13 2017

Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viamaagdaaa maagdaaa
4039 65f0 390
Reposted fromslodziak slodziak viamaagdaaa maagdaaa

July 10 2015

5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viainspirations inspirations
1302 46de 390
Reposted fromimlele imlele viakropq kropq
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
2720 5485 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaamagicalplace amagicalplace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl